Publikációk

Könyv

Online chat in the secondary school EFL class : the effects and implications of including pair/peer chat tasks in the English class. 2007. Budapest : [KGRE BTK],  Bölcsészettudományi Kar. 279 oldal.

Fejezetek könyvben

(2015) A fordítási kompetencia fejlesztése. In: Major É., Tóth E. (szerk.) Szakpedagógia körkép II. – Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, p. 24-38.

(2015) Hány lábon álljon a fordító? A modern fordító profilja. In: Horváth, I. (szerk.) A modern fordító és tolmács. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p. 11-20.

(2015) A modern fordítóképző profilja – aki tudja, tanítsa. In: Horváth, I. (szerk.) A modern fordító és tolmács. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p. 173-182.

(2013)  Lost and found in translation: A kultúra megjelenítése átváltási műveletek segítségével holland regények műfordításában. In: Beeldvorming, bijdragen tot de Neerlandistiek in Debrecen, 9, p. 67-86. (A Debreceni Egyetem AMOS tanulmánykötet-sorozatában.)

(2010)   Nyelvtanulás és/vagy flow? Számítógépes csevegő feladatok a nyelvórán. In: Az iskola fejlődési tendenciái. Szerk: Bábosik István. Karácsony Sándor Könyvtár, p. 137-158. (Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának tanulmánykötet-sorozatában.)

(2008)   Eszenyi, R.. Motiverende (zomer)momenten voor NVT-leerlingen: het geval van een gevorderde groep aan de KRE. In: Wilken Engelbrecht & Bas Hamers (red.): Neerlandica IV. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, p. 48-58.

(2001)   (On)behagelijke ontmoetingen: over de samenkomsten in de gedichten van M. Nijhoff en T.S. Eliot. (Kellemes és kellemetlen találkozások. M. Nijhoff és T. S. Eliot verseinek összehasonlítása). In: Van Leuvenstein, A., Van Lieburg, F. & Varga, O. (szerk..) Károli-studies I., KGRE, Budapest, 91-101.

(1997)   Elöljárószók és névutók (Het voor- en achterzetsel – de prepositie en de postpositie). In: H. Reviczky (szerk.) Kis holland nyelvtan (pp. 101-108). KRGE, Budapest.

Könyvismertetők

(2009) De beste vriend van de zomercursus. Neerlandica Extra Muros, 2009/1, p. 82-83. (recenzió)

(2009) Milyen témák foglalkoztatják az angol alkalmazott nyelvészettel foglalkozó fiatal magyar kutatókat? Iskolakultúra, 2009/1-2, 59-63. (recenzió)

Folyóirat tanulmányok

(2014) Vertaaloperaties in literair vertalen: het verschil tussen keuzes gemaakt door studenten en de erkende vertaler. Werkwinkel, 8 (2), 113-122.

(2007)   Új eszköz a nyelvtanításban: a számítógépes csevegés (chat). Miért és hogyan csevegjenek diákjaink a nyelvórán? Iskolakultúra 07 (1), 105-116.

(2006)   társszerző: Van der Wijst, P.: Grounding techniques in computer-mediated classroom tasks. Belgian Journal of English Language and Literatures New Series, 4, 151-168.

(2005)   első szerző: Van der Wijst, P.: Met of zonder gezicht? Native-nonnative gesprekken face-to-face en in chat. (Szemtől-szemben, vagy arc nélkül? Anyanyelvű-nyelvtanuló párbeszédek szemtől-szemben és számítógépes csevegéssel.) In: Bálint, C., Eszenyi, R. & Varga, O. (szerk.) Károli Studies III. KRE, Budapest, 336-353.

(2002)   Taalpedagogische aspecten in het werk van Johannes Amos Comenius. (Johannes Amos Comenius munkájának nyelvpedagógiai aspektusai). In: Pusztai (szerk.) Artikels voor het Regionaal Colloquium Nederlandicum, KLTE, Debrecen. 299-308.

(2002)   (Niet alleen) Vlamingen en Nederlanders (niet alleen) vanuit Centraal-Europa gezien. Omgaan met taal en cultuur.(Nem csak) Flamandok és hollandok, (nem csak) Közép-Európából nézve. Nyelvről és kultúráról). In: Albertné Balázsi, J., Sneller, A. & Varga, O. (szerk.) Károli Studies II. KGRE, Budapest, 2002, 95-109.

(2001)   Kommunikációs stratégiák a nyelvórán. Modern nyelvoktatás, VII. évfolyam, 4. szám, 59-71.

(2001)   Hollandul Magyarországon. Nyelvinfó, VIII. évf./4, 8-9.

Konferenciakötetek

(2005)  Online chat az idegennyelv-órán Clark Grounding elméletének tükrében. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai, Miskolc, 2005 április 7-9. 283-287.

(2001)   Kommunikációs stratégiák tanítása-egy longitudinális kísérlet eredményei és tanulságai. In: Hegedűs (szerk.) Projektmódszer II., Hírös Akadémia, Kecskemét. 65-67.

Konferenciák szervezése

Het belang van kleine talen in een nieuwe Europa. 10 jaar Vakgroep Neerlandistiek op de Karoli.  2005. május 12-14.

Előadások

2009. Lost and found in translation. Néderlandisztikai Tanulmányi Nap, Debreceni Egyetem.

2009. IVN Kongresszus: Motivatieonderzoek: waarom leren Hongaarse studenten Nederlands? Universiteit Utrecht, Hollandia.

2006. IVN Kongresszus: Online chat op de taalles. Universiteit Gent, Belgium.

2006. MANYE: Motiváció és attitűdök egy rendszeresen csevegő középiskolás angol csoportban, Gödöllő, Szt. István Egyetem

2005. Országos Neveléstudományi Konferencia: Egy angolórai chat- projekt esete egy középiskolában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

2005. MANYE:Online chat az idegennyelv-órán Clark Grounding elméletének tükrében. Miskolci Egyetem.

2005. VIOT Konferencia: Radboud Universiteit, Nijmegen, Hollandia, Groundingstrategieën in online-chat en face-to-face gesprekken’ (szerzőtárs: Per van der Wijst)

2001. ANÉLA Fiatal Alkalmazott Nyelvészek Konferenciája: Communicatiestrategieën op de taalles. Universiteit van Groningen, Hollandia

2000. Projektpedagógiai Konferencia, Veszprémi Egyetem. Kommunikációs stratégiák tanítása-egy longitudinális kísérlet eredményei és tanulságai.